Ayrodynamic Turkey Trot 2019
26/12/2019
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female494700:18:3700:29:39
Male666600:16:2100:26:32
Total11511300:16:2100:27:50

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage TimeSlowest Time
FemaleFU159800:20:1400:26:3100:36:31
 FU205400:20:2800:28:3300:32:33
 F Senior161600:18:3700:28:5200:40:18
 FV40111100:24:4100:32:0400:39:17
 FV506600:27:1300:32:3200:45:56
 FV602200:26:2200:28:3800:30:54
MaleMU15191900:16:2100:25:5800:44:24
 MU206600:17:4100:21:2200:27:23
 M Senior9900:17:5300:23:3700:30:53
 MV40151500:21:1900:29:1000:39:17
 MV50121200:20:1400:27:3000:40:19
 MV604400:26:4100:28:1100:30:28
 Unknown1100:36:4500:36:4500:36:45