Ayrodynamic Turkey Trot 2018
26/12/2018

Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female717000:20:1300:31:07
Male605800:18:5300:26:57
Total13112800:18:5300:29:14

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage TimeSlowest Time
FemaleFU15151500:21:1900:29:4400:42:51
 FU185500:20:1300:25:5900:33:16
 F Senior201900:22:0200:30:2700:43:44
 FV357700:31:2000:34:4400:40:48
 FV45151500:25:1300:31:5800:42:51
 FV559900:27:5400:33:2600:40:23
MaleMU15161500:19:4000:24:5400:40:47
 M Senior191800:18:5300:24:2400:31:58
 MV40141400:20:5000:29:2500:35:46
 MV504400:25:4500:27:5900:30:51
 MV607700:25:2600:32:2000:43:45